Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
w Warszawie.Studia on - line.

  • 1. Pedagogika Montessori - edukacja elementarna. [PMEE on-line]   3 semestry

    2. Pedagogika Montessori - edukacja przedszkolna. [PM 1 on-line]   2 semestry