Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
w Warszawie.


Facit; M. Warczykowska
Studia on - line.