Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
w Warszawie.Studia on - line.