Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
w Warszawie.Studia on - line.

  • 1. Pedagogika Montessori - edukacja elementarna. [PMEE 3 on-line]
    3 semestry (z przygotowaniem pedagogicznym i uprawnieniami do nauczania)

    2. Pedagogika Montessori - edukacja elementarna. [PMEE 2 on-line]
    2 semestry (dla nauczycieli)